Jongerendienst 9 oktober

De eerste twee jongerendiensten zijn goed bezocht door tientallen dove jongeren!


Na afloop van deze diensten kregen ze een enquête over de dienst.
Op grond van de uitkomst van die enquête heeft de taakgroep jongeren besloten
om voortaan 4 x per jaar een jongerendienst te organiseren:
2 diensten in NGT (+ stemtolk) en 2 diensten in NmG (+ tolk NGT).
Van deze 4 diensten zijn er twee in het westen van het land en twee in het oosten van het land.


Met hartelijke groet,
Martin Visser, gebarendominee

Download de uitnodiging hier