Nieuwsbrief Stichting Bijbel NGT

Via de Stichting Bijbel NGT ontvingen we de nieuwsbrief die we graag met jullie willen delen.bijbel NGT

Netwerkbijeenkomst 'Eenzaamheid'

Platform Dove Christenen organiseert netwerkbijeenkomst op zaterdag 9
maart 2024.
We hebben gekozen voor het onderwerp”Eenzaamheid”.

Save the Date(s)

Ook dit jaar organiseerd het IDP een aantal jongeren diensten in gebarentaal.

Regio bijeenkomst dovenpastoraat Zuid Holland

Graag willen we jullie attenderen op een regio ontmoetingsmiddag voor
de IC's van Zuid Holland.

Kerstviering

Op 16 december a.s. zullen we als gemeente weer met elkaar het Kerstfeest vieren.
Iedereen is van harte welkom om samen met ons dit feest te vieren.

Jongerendienst in gebarentaal

Op 19 november organiseerd het IDP een speciale jongerendienst.
In de uitnodiging lees je meer!

Liederen in je eigen taal

De PKN (IDP) en Nederland Zingt hebben de handen ineen geslagen voor een wel heel bijzonder project.

Ontmoetingsdag voor ouders en dove of slechthorende kinderen

Op zaterdag 18 november 2023 is er een ontmoetingsdag voor ouders en hun dove of slechthorende kind(eren) in de (denk- en leefwereld van de) basisschoolleeftijd.

Demonstratie haring schoonmaken (en eten)

Het bestuur nodigd iedereen uit om op 23 september samen te komen.
Tijdens deze gezellige bijeenkomst zal er een demonstratie haring schoonmaken gegeven worden.

Inspiratiedag 'Limited Edition'

Van Hanna Yoo kreeg we een mail over een mooi evenement dat binnenkort plaatsvind voor en met mensen met een beperking of chronische ziekte.