Het bestuur

De organisatie bestaat uit een gemengde groep vrijwilligers. Een groot deel is doof of slechthorend en een aantal bestuursleden is horend maar heeft om verschillende redenen affiniteit met de dovengemeenschap. Het bestuur is in twee groepen opgesplitst. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met een aantal andere bestuursleden. Deze vervullen allemaal een belangrijke taak en ondersteunen het dagelijks bestuur.

Naast het bestuur zijn er ook nog verschillende commissies die allen een taak vervullen binnen gemeenschap. De commissies en hun leden zijn te vinden in het hoofdmenu van de website.

Het dagelijks bestuur bestaat 

Voorzitter: Vacant
Secretaris: mevr. Jacqueline Hoek-Jonker (D)
Penningmeester: dhr. Cor de Best (H)
Bestuursleden:

dhr. Jan de Vogel (H),dhr. Hans Dijkdrent (H),Rein-Willem van Duijn

 

 

 

 

 

Algemeen bestuur:

Dagelijks bestuur +

 
Notulist  mevr. Pauline v.d. Plas-de Vogel(SH)
Commissie Beamer   mevr. Dita de Vogel (H)
Commissie Tolkzaken   dhr. Wim Heemskerk (D)
Commissie Financiën   dhr. Cor de Best
Commissie Kinderen   mevr. Ada van Duijn-Ouwehand (H)/ mevr. Pauline de Vogel (SH)
Commissie Meeleef   mevr. Greet Hoek-Vinke (D)
Adviseur IDP   Dovenpastor ds. Wim Otte (H)