Secretaris

Secretarispasfoto Jacqueline
mw. Jacqueline Hoek-Jonker

Ik zit in het bestuur, omdat ik me wil inzetten voor de kerk voor doven en slechthorenden, dat we een plek hebben in de kerk om
zich thuis te voelen, waar we God mogen danken, loven en prijzen.

Neem contact op met mw. Jacqueline Hoek-Jonker