Kerst- & Paasviering

Naast de erediensten en gemeenteavonden zijn er 2 belangrijke momenten in het kerkelijk jaar waar extra aandacht aan besteed wordt, namelijk de kerst- en paasviering. De kerstviering is voor een ieder toegankelijk, de paasviering is met name bedoeld voor de eigen gemeente.

In beide vieringen staat het Evangelie centraal en laten zowel het Gebarenkoor ‘De Regenboog’ als de kinderen van de kinderkerk een christelijk lied zien en horen.
Vanuit het samenkomen in geloof wordt de onderlinge verbondenheid in de gemeente vergroot en worden deze momenten met aandacht en zorg voor zowel de jongste, als de oudste gemeenteleden voorbereid.

Er is een tolk aanwezig bij de dienst, zodat horenden en doven deze belangrijke momenten met elkaar mogen delen.