Gebarenkoor

Tijdens verschillende gelegenheden treedt het gebarenkoor op tijdens de kerkdiensten.
Op deze pagina vindt u binnenkort meer informatie over het gebarenkoor.

Commissie Tolkzaken

Op deze pagina komt informatie over de commissie tolkzaken.

Commissie Welzijn

De commissie Welzijn is in het leven geroepen omdat we er voor gemeenteleden willen zijn.
Het omzien naar elkaar is een belangrijke taak van de gemeente.
Wanneer nodig gaan we vanuit deze commissie op huisbezoek.

Commissie Kinderen

Tijdens de kerkdiensten in het Anker is er voor de jongere kinderen (tot een jaar of 10) kinderkerk (kindernevendienst). 

Commissie Financien

Op deze pagina komt informatie over deze commissie.