Gebarenkoor

Datum:

Samen zijn met zingen van de christelijke liederen in gebarentaal.
Samen zoeken hoe we het lied kunnen vertalen in gebarentaal
Samen denken en praten over het lied
Samen Doof en Horend
Samen met Handen en Muziek

Iedere 2e woensdag van de maand komt het gebarenkoor bij elkaar om te zingen en(met) gebaren.

De avonden beginnen om 19:30 en zullen tot 21:30 duren

Adres:

KC 't Anker
Voorstraat 74 
2225 ES Katwijk aan Zee

Locatie: