Oproepje!!!

Beste gemeenteleden,

Hierbij de oproep van Corwin v.d. Plas.

De ingezonden foto’s worden op de website (www.dovenkerkkatwijk.nl) geplaatst.

Wilt u/jij aangeven of u/jij niet op de foto wilt en niet geplaatst wilt geworden.

Alvast veel vreugde en zegen op de paasmiddag.

Jacqueline Hoek