Gecombineerde kerkdienst

Door omstandigheden heeft er een wijziging in het preekrooster plaatsgevonden.
Op dv zondag 26 mei zal er een gecombineerde dienst plaatsvinden in de Vredeskerk.

Om 10:00 zal ds. W. vd. Schee voorgaan in de Vredeskerk.
mw. Heidi de Rijke zal aanwezig zijn om de dienst als tolk te begeleiden.