Dovendiensten starten weer vanaf 6 september

Beste gemeenteleden,

Het is heel duidelijk dat we onze gemeente missen, graag live aanwezig willen zijn bij de kerkdienst.

De meerderheid van het bestuur heeft gezegd dat het verstandig is om de richtlijnen te volgen en beter af te wachten tot september om zoveel mogelijk risico te voorkomen.
Nu de meerderheid voor 6 september kiest willen wij als bestuur mee gaan in deze keuze en 6 september 2020 aan houden als start van onze diensten in het Anker.

  1. We bevinden ons nu, halverwege juni, nog maar net in een situatie van langzaam versoepelen van overheidsmaatregelen. De komende maanden moet blijken of deze trend zich doorzet. 
  2. Eén versoepeling is dat per 1 juni weer 30 mensen plus ‘kerkpersoneel’ bijeen mogen komen in een dienst. Vanaf 1 juli weer 100 mensen plus ‘kerkpersoneel’. Dat alles volgens een protocol dat binnen de maatregelen van de overheid regelt waaraan een kerkgebouw, bezoekers en diensten moeten voldoen. Het lijkt ons verstandig om af te wachten hoe dit alles gaat verlopen.
  3. Veel van onze kerkgangers zijn al wat ouder en horen daarmee bij de mensen die meer kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Als IDP en IC hebben we daarom een plicht om eventuele risico’s die voortvloeien uit een te snel opstarten van de diensten te vermijden. 
  4. Namens de kerken is er geregeld overleg met de overheid. Vanuit dat overleg komt o.a. het advies om -ook al mag het vanaf 1 juni weer in een gebouw- als het even kan toch de komende maanden diensten digitaal plaats te laten vinden en/of ze nog even uit te stellen. 

Vredeskerk Katwijk blijft de kerkdiensten online met de tolk gebarentaal uitzenden.
Via facebook en/of via Youtube, Vredeskerkkatwijk kan je de kerkdiensten volgen. 
Kijk ook op de website www.doofenkerk.nl, hierop ziet u meer online-kerkdiensten. 

Wilt u graag hierop reageren, stuur gerust e-mail bericht naar ickatwijk@ziggo.nl

met vriendelijke groet,
Jacqueline Hoek
secretaris Dovenpastoraat IC Katwijk