Diensten tijdens de lockdown

Gisteravond heeft, n.a.v. de toespraak van Mark Rutte, het bestuur met elkaar contact gehad en heeft men als bestuur het volgende besluit genomen.

Er zijn harde maatregelen afgekondigd en ondanks dat er in de toespraak van Mark Rutte over kerkdiensten niet iets specifieks is gemeld heeft bestuur besloten om alle diensten tot aan 17 januari zonder gemeenteleden te houden zoals dat ook gold in maart/april. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid als kerk naar de gemeenschap, we laten op deze manier zien dat we als kerk ook onze bijdrage leveren wat kan leiden tot oplossing van het 'corona probleem'.

Namens het bestuur,

Wim van Duijn