Aanscherping van de regels ivm COVID-19

Beste gemeenteleden,


Zoals jullie weten hebben wij als dovenkerk ook te maken met de nieuwe corona regels die opgesteld zijn door de overheid en door de hervormde kerk Katwijk als beheerder van het Anker.
Volgens de overheid mogen er niet meer dan 30 personen in publieke ruimtes samen komen. Een uitzondering op die regel vormen o.a. de religieuze bijeenkomsten dus ook onze dovendiensten.
Echter er wordt wel gevraagd om er toch rekening  mee te houden en dus ook met niet meer dan 30 personen samen te komen dit is vanuit de regelgeving van de overheid exclusief de kinderen.
Nu heeft de hervormde kerk Katwijk zelf de regel om de 30 personen inclusief te handhaven in hun kerken.
Wij als bestuur willen toch, omdat wij een zelfstandige kerkgemeenschap zijn, de regelgeving van de overheid aanhouden wat dus betekend in onze diensten 30 personen in de leeftijd vanaf 12 jaar is de telling en de kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend maar mogen wel in de kerkzaal.

Dit betekend dus de eerste 30 personen boven de 12 jaar, die zich hebben ingeschreven, hebben toegang tot de dienst en de personen die op plaats 31 en verder op de lijst kunnen helaas niet toegelaten worden.
Uiteraard hebben de dovengemeente leden voorrang op de lijst, het is tenslotte een dienst in eerste instantie voor de doven.

Mocht het nu zo zijn dat de beheerder van de zaal, in dit geval de hervormde kerk Katwijk in de persoon van de koster, en stelt dat de regels van de hervormde kerk Katwijk moeten worden toegepast en nageleefd dan vragen wij als bestuur van IC Katwijk de ouders van kinderen tot 12 jaar om ook die kinderen naar de kindernevendienst te sturen zodat het mogelijk wordt om voor meer volwassenen, anders overtallig zijn toch de mogelijkheid te bieden om de dienst bij te wonen.

Wij zijn ons er van bewust dat dit een moeilijke periode is en het vraagt ook van ons allen inzet en aanpassing maar als we omzien naar elkaar en samen de schouders er onder zetten kunnen we voor iedereen kerk zijn en hoeven we zo weinig mogelijk mensen teleurstellen.
En alleen samen kunnen we deze moeilijke tijd doorkomen en hopen dat het van korte duur is.

Even alles op een rijtje:

Opgeven voor het aanwezig zijn bij de diensten via de mail  die Jaap Zuyderduyn ons stuurt.
Voor doven gemeenteleden graag voor woensdagavond dit om de horende gemeenteleden ook de gelegenheid om zich nog te kunnen aanmelden.
Boven de 30 personen geen toegang meer voor nummer 31 en verder.
Kinderen onder van 12 jaar en jonger worden niet meegerekend in de telling.

We vragen vriendelijk om uw medewerking.

Jacqueline Hoek
Arie Hoek
Cor de Best
Jan de Vogel
Wim van Duijn
Als bestuur van IC Katwijk