Paasviering 2019

Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de jaarlijkse Paasviering.

Het thema van de middag was: 'God Kiest, God redt'.

De commissie belast met de organisatie heeft weer haar best gedaan er een mooie en gezellige middag van te maken.

Na het ontvangst met een kopje koffie, thee, limonade en een lekkere Paas tulband opende Hans Dijkdrent de middag.
De middag werdt opgesierd door een mooi verhaal van Ada, een aantal mooie liederen en een optreden van het gebarenkoor.

Na het officiële gedeelte was er voor jong en oud de tijd om je creativiteit bot te vieren. 

De middag werdt afgesloten door een lekkere voedzame broodmaaltijd.

Om een impressie van de middag te krijgen kunt u het filmpje en de bijgevoegde foto's bekijken!