• Paasviering

  Opgaveformulier - Klik hier

 • Jongerendienst

  12 februari is er weer een jongerendienst in gebarentaal. Deze keer in Nunspeet.
  Allen van harte welkom

 • Collecte doel 11 december

  Komende Avondmaalszondag is de collecte bestemd voor Stichting De Brug.
  Beste gemeenteleden, broeders en zusters,
  Het was blijkbaar iemand opgevallen, iemand maakte zich zorgen en heeft aan de bel getrokken en gevraagd of De Brug even langs wilde gaan… Inmiddels gaan ze elke woensdag op pad.

Beheer

Via dit menu kunnen redacteuren artikelen en kalenderitems aanmaken.
Het aanpassen van items kan als je als redactuer ingelogd bent.

Welkom op de website van de IC-Katwijk

Welkom op de website van de dovengemeenschap in Katwijk en omstreken.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vormgeving en invulling van de website. De inhoudt van de site kan daarom ook iedere dag weer anders zijn.  Er wordt naar gestreefd om in het najaar van 2018 een definitieve website te hebben waarin we beschrijven wat we allemaal doen.

Kijk gerust rond en kom binnenkort nog eens langs om te kijken wat er allemaal gebeurt.
Doormiddel van deze website proberen we te vertellen wat er allemaal gebeurt en hopen we de naamsbekendheid te vergroten en meer mensen de mogelijkheid te geven het woord van God tot zich te nemen. 

Slechthorend, doof of horend, iedereen is welkom bij de wekelijkse erediensten van de interkerkelijke dovencommissie Katwijk en omstreken!

Kijk voor actuele diensten in de agenda!

Het bestuur

De organisatie bestaat uit een gemengde groep vrijwilligers. Een groot deel is doof of slechthorend en een aantal bestuursleden is horend maar heeft om verschillende redenen affiniteit met de dovengemeenschap. Het bestuur is in twee groepen opgesplitst. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met een aantal andere bestuursleden. Deze vervullen allemaal een belangrijke taak en ondersteunen het dagelijks bestuur.

Naast het bestuur zijn er ook nog verschillende commissies die allen een taak vervullen binnen gemeenschap. De commissies en hun leden zijn te vinden in het hoofdmenu van de website.

Het dagelijks bestuur bestaat 

Voorzitter: Vacant
Secretaris: mevr. Jacqueline Hoek-Jonker (D)
Penningmeester: dhr. Cor de Best (H)
Bestuursleden:

dhr. Jan de Vogel (H),dhr. Hans Dijkdrent (H),Rein-Willem van Duijn

 

 

 

 

 

Algemeen bestuur:

Dagelijks bestuur +

 
Notulist  mevr. Pauline v.d. Plas-de Vogel(SH)
Commissie Beamer   mevr. Dita de Vogel (H)
Commissie Tolkzaken   dhr. Wim Heemskerk (D)
Commissie Financiën   dhr. Cor de Best
Commissie Kinderen   mevr. Ada van Duijn-Ouwehand (H)/ mevr. Pauline de Vogel (SH)
Commissie Meeleef   mevr. Greet Hoek-Vinke (D)
Adviseur IDP   Dovenpastor ds. Wim Otte (H)

 

Over Ons

Wij zijn christelijke kerk speciaal voor Doven en Slechthorenden.

We vinden belangrijk dat in de kerk gesproken wordt in gebarentaal

We elke zondag het goede nieuws uit de Bijbel mogen zien (“horen”).
Hoe? Door een voorganger die zelf NmG doet of met behulp van een Tolk NGT, liederen opzeggen volgens het scherm via de beamer. De kerkdienst duurt niet lang en voor de kleine/jonge kinderen is er kinderkerk, daar wordt een verhaal uit de bijbel vertelt, er wordt geknutseld en liedjes gezongen in gebarentaal.

We vinden belangrijk dat er goed contact is, na de kerkdienst is er altijd tijd om te babbelen met kopje koffie, thee of glaasje fris.

Er zijn Bijbelstudie-avonden, koffie-ochtenden, koor in gebarentaal, gemeenteavonden en middagen zoals kerstmiddag.

Je bent niet alleen, samen met andere doven, slechthorenden en horenden zijn we een familie. Samen zijn we één lichaam van Jezus, samen kunnen we bouwen, helpen, luisteren, leren met en van elkaar. Niemand is meer of minder. Iedereen is gelijk.

We zijn Doventhuisgemeente, waar God, Onze Vader aan het hoofd staat van de familie.

IDP

idp

Contact gegevens

Contact gegevens
Dovenpastoraat IC Katwijk en omstreken
Duinkruiskruid 10
2224 LB Katwijk aan zee

Mail contact